நேந்திரம் சிப்ஸ் l Kerala banana chips l வாழைக்காய் சிப்ஸ் l Home-Made
  • CourseSide Dish
  • CuisineIndian